Tag: thetastefood

6 Jan by admin Tags:

ข้อสังเกต “อาการท้องอืด” จากให้ อาหารสายยาง อาหารปั่นผสม

ข้อสังเกต “อาการท้องอืด” จากให้ อาหารสายยาง อาหารปั่นผสม อาหารทางสายยาง เป็นอาหารทางการแพทย์ อาหารสุขภาพ สำหรับผู้ป่วยที่ไม่สามารถรับประทานอาหารเองได้ หรือต้องให้อาหารทางสายยางนั่นเอง