Kodak หมุนตัวเป็นผู้ผลิตยาเชิงกลยุทธ์

บริษัท ยากำลังอยู่ในระหว่างการแข่งขันเพื่อค้นหาวัคซีนสำหรับ coronavirus ที่มีการทดลองในมนุษย์ไม่กี่คน โกดักมีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการเสริมสร้างความพอเพียงของอเมริกาในการผลิตส่วนผสมยาที่สำคัญที่เราต้องการเพื่อให้พลเมืองของเราปลอดภัย ในการเปิดตัว Kodak Pharmaceuticals นาย Continenza กล่าวว่าจะใช้เวลาสามหรือสี่ปีกว่าจะถึงการผลิตขนาดใหญ่