Drake แซง Madonna เพื่อทำลายสถิติชาร์ต Billboard ของสหรัฐฯ

ด้วยการตียอดเยี่ยมของเขา Best I Ever Had มาดอนน่าได้จัดทำบันทึกตั้งแต่ปี 2008 หลังจากนับรวมของ The Beatles วงดนตรีอังกฤษโอเวอร์คล็อก 34 อันดับ 10 เพลงฮิตระหว่าง Love Me Do ปี 1962 และ Free As A Bird ปี 1995 ซึ่งเป็นจุดเด่นของนักร้องที่ได้รับการฟื้นฟูจากจอห์นเลนนอน มาดอนน่าเชื่อมโยงบันทึกของ Beatles กับ Don’t Tell Me ซึ่งเป็นท็อป 34 อันดับ 10 ของเธอในเดือนกุมภาพันธ์ 2544 และแซงพวกเขาด้วยธีมบอนด์ตายอีกวันในปีต่อไป