Category: News

30 Jul by admin

Kodak หมุนตัวเป็นผู้ผลิตยาเชิงกลยุทธ์

ในการผลิตกล้อง Kodak ได้ย้ายไปทำยาและเพิ่งได้รับเงินกู้จากรัฐบาลสหรัฐอเมริกา ยักษ์ใหญ่ของอุตสาหกรรมการถ่ายภาพจะผลิตส่วนผสมที่ใช้ในยาสามัญเพื่อช่วยต่อสู้กับโรคหลอดเลือดหัวใจรัฐบาลสหรัฐประกาศว่าจะปล่อยเงินกู้ดังกล่าวว่าต้องการลดการพึ่งพาเวชภัณฑ์ในต่างประเทศ หุ้นใน Kodak พุ่งขึ้นมากกว่า 60% ในวันอังคารหลังจากการประกาศ
25 Jul by admin

การปรับตัว “หมากรุกสากล” ยุคโควิด-19

การปรับตัวของกีฬาหมากรุกสากล ช่วงโควิด-19 หลังเริ่มนำรูปแบบออนไลน์มาใช้ครั้งแรกในไทยจะเป็นอย่างไร ติดตามจากรายงานทีมข่าวกีฬา สำนักข่าวไทย