Category: Movie News

30 Jul by admin

Drake แซง Madonna เพื่อทำลายสถิติชาร์ต Billboard ของสหรัฐฯ

Drake ทำลายสถิติสูงสุด 10 อันดับแรกของประวัติศาสตร์ชาร์ต US Billboard ซึ่งแซงหน้า Madonna เจ้าของสถิติก่อนหน้านี้ แร็ปเปอร์และนักร้องชาวแคนาดาคะแนน 39 และ 40 ปีของเขาบน 10 ชมนับถอยหลังสัปดาห์นี้ในฐานะนักร้องดีเจเลดของซิงเกิ้ลร็อกสตาและกรีซ ความสำเร็จมาเพียง 11 ปีหลังจากการปรากฏตัวครั้งแรกของเขาใน 10 อันดับแรก