ข้อสังเกต “อาการท้องอืด” จากให้ อาหารสายยาง อาหารปั่นผสม

6 Jan by admin

ข้อสังเกต “อาการท้องอืด” จากให้ อาหารสายยาง อาหารปั่นผสม

ข้อสังเกต “อาการท้องอืด” จากให้ อาหารสายยาง อาหารปั่นผสม อาหารทางสายยาง เป็นอาหารทางการแพทย์ อาหารสุขภาพ สำหรับผู้ป่วยที่ไม่สามารถรับประทานอาหารเองได้ หรือต้องให้อาหารทางสายยางนั่นเอง

การให้อาหารทางสายยาง ถือเป็นวิธีการรักษาอย่างหนึ่ง เป็นการป้องกันไม่ให้ผู้ป่วยเกิดภาวะขาดสารอาหาร และช่วยปรับสมดุลระบบย่อยอาหารและระบบขับถ่ายของร่างกายผู้ป่วยให้เป็นปกติอีกด้วย ถือเป็นเรื่องที่สำคัญมากในกลุ่มผู้ป่วยที่ไม่สามารถรับประทานอาหารเองได้ การให้อาหารทางสายยางผู้ที่ดูแลและให้อาหาร ควรจะมีความรู้พื้นฐานในเรื่องของการให้อาหารแก่ผู้ป่วย ต้องคอยสังเกตพฤติกรรมและอาการของผู้ป่วย หลังจากที่ได้รับอาหารเข้าไป ว่ามีอาการผิดปกติอย่างไรบ้าง หรือมีภาวะแทรกซ้อนอย่างไร

ภาวะแทรกซ้อนหรืออาการผิดปกติที่มักจะพบได้บ่อยในกลุ่มผู้ป่วยที่ไม่สามารถรับประทานอาหารเองได้ และต้องให้อาหารทางสายยาง คือระบบย่อยอาหารและระบบขับภ่าย ซึ่งถือเป็นเรื่องที่สำคัญที่ผู้ดูแลจะต้องสังเกตและระมัดระวัง หากผู้ป่วยมีอาการผิดปกติ ไม่ว่าจะเป็น ท้องอืด หรือแน่นท้อง หลังจากที่ได้รับอาหารควรจะพิจารณาปัจจัยหลายอย่างไม่ว่าจะเป็น สายยางให้อาหารว่าตันหรือไม่ อาหารปั่นผสมและน้ำที่ให้ทางสายยางสามารถผ่านได้ดีหรือไม่ หรือแตกต่างกันหรือไม่ สังเกตปริมาณอาหารว่าเหมาะสมกับผู้ป่วยหรือไม่ การเคลื่อนไหวของผู้ป่วยก็มีความสำคัญในเรื่องของการย่อยอาหาร เพราะอาการดังกล่าว เป็นต้นเหตุทำให้ผู้ป่วยมีอาการท้องอืด แน่นท้องได้ หรือถ้าอาหารมากไป บางทีก็จะให้ไม่ได้ อาจจะทำให้ผู้ป่วยอาจมีอาเจียนได้ เบื้องต้นสามารถช่วยได้คือ ให้ขยับตัวบ่อยๆ ลุกนั่งบ่อยๆ ก็จะช่วยได้

สำหรับวิธีแก้ไขในเบื้องต้น ผู้ดูแลจะต้องทำการสังเกตอาการก่อน และทำการแก้ไขเบื้องต้นอาจจะมีการสวนช่วย หรืออาจจะให้ยาช่วยถ่ายไปก่อน และหากไม่สามารถฟีดอาหารหรือน้ำลงไปได้ ผู้ป่วยมีอาการปวดท้อง บริเวณสายยางมีอาการบวมแดง หรือท้องตึง รวมไปถึงมีอาการคลื่นไส้อาเจียน มีไข้ ควรรีบไปพบแพทย์เพื่อทำการแก้ไขอย่างเร่งด่วน เพราะอาการดังกล่าวอาจจะเกิดจากสาเหตุ การติดเชื้อในกระแสเลือด หรือมีการตีบตันของสายยางให้อาหาร ซึ่งอาจจะทำให้ผู้ป่วยได้รับอันตราย และเกิดภาวะแทรกซ้อนอื่นๆได้อีก ดังนั้นผู้ดูแลจะต้องมีความรู้พื้นฐาน รู้จักสังเกตอาการผิดปกติ เมื่อเกิดปัญหาจะได้แก้ไขได้ทันเวลา

อาหารสายยาง อาหารปั่นผสม สามารถทำให้ท้องเสียได้หรือไม่

อาหารสายยาง อาหารปั่นผสม เป็นอาหารทางการแพทย์ อาหารสุขภาพ ที่ใช้ในกลุ่มผู้ป่วยที่ไม่สามารถกลืนอาหารเองได้ และกลุ่มผู้ป่วยที่ต้องให้อาหารทางสายยาง อาหารจะต้องมีความสะอาด ปลอดภัย ไม่มีสารปนเปื้อนในอาหาร ถึงจะมีความปลอดภัยแก่ผู้ป่วย หลังจากที่ได้รับอาหารปั่นผสม นอกจากนี้ น้ำ มีความจำเป็นต่อสิ่งมีชีวิต การได้รับน้ำมากหรือน้อยเกินไปส่งผลให้เกิดการเสียชีวิตได้ โดยส่วนมากคนเราได้รับน้ำจากสารเหลวและอาหาร แต่จะมีการสูญเสียน้ำไปทางปัสสาวะ อุจจาระ การอาเจียน ทางผิวหนัง(เหงื่อ) และกายหายใจ ปริมาณน้ำในร่างกายจึงมีความสำคัญเป็นอย่างมาก การได้รับน้ำที่น้อยเกินไปนั้นมักเกิดจากการอาเจียน ท้องเสีย เสียเลือด เสียเหงื่อมาก และปัสสาวะออกมาก

หลังจากการให้อาหารทางสายยางเสร็จเรียบร้อยแล้ว ควรให้น้ำแก่ผู้ป่วยด้วยปริมาณที่เหมาะสมด้วย เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วย อย่างไรก็ตาม อาหารปั่นผสมที่จะให้แก่ผุ้ป่วยจะต้องมีความสะอาด ผู้ที่ผลิตอาหารรวมไปถึงผู้ที่ให้อาหารแก่ผู้ป่วยจะต้องล้างมือก่อนทุกครั้ง และภาชนะจะต้องมีความสะอาด ผ่านการฆ่าเชื้อโรค หากผู้ป่วยได้รับอาหารที่ไม่สะอาด มีสารปนเปื้อน อาจจะทำให้ผู้ป่วยเกิดอาเจียน หรือท้องเสียได้ ซึ่งจะทำให้ร่างกายอ่อนเพลียและขาดน้ำได้ และอาหารปั่นผสม ควรนำไปแช่ตู้เย็น เพื่อให้เป็นการถนอมอาหาร หากวางไว้ในที่ที่มีอากาศร้อนอาจจะทำให้อาการบูดหรือเสียได้

แต่อาหารปั่นผสม เรามีการผลิตที่ปลอดภัย ผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อทั้งภาชนะที่ใส่ รวมไปถึงอาหารที่ใช้วัตถุดิบที่สดใหม่ ในการนำมาปรุงอาหารโดยผ่านการต้มสุก เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับสารอาหารที่มีประโยชน์ มีคุณภาพ รวมไปถึงสารอาหารที่ครบถ้วน ทางอาหารปั่นผสม เราผลิตจากห้องปลอดเชื้อของทางโรงพยาบาล มีการควบคุมโดยนักโภชนาการที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของอาหารปั่นผสม สามารถหาซื้ออาหารปั่นผสม ได้ที่โรงพยาบาลธนบุรี 2 และโรงพยาบาลกรุงเทพ-พัทยา ดดยจะจำหน่ายอาหารสำหรับ 1 วัน แบ่งเป็นมื้อเช้า มื้อกลางวัน มื้อเย็น สามารถเก็บรักษาได้นานถึง 24 ชั่วโมง